تداخل‌سنج فابری-پرو

تداخل سنج فابری - پرو (Fabry–Pérot interferometer) از ابزار دقیق در زمینه اپتیک و نور است چرا که علاوه بر کاربرد وسیع در بررسی جزئیات ساختار خطوط طیفی، قدرت تفکیک بسیار بالایی نیز دارد.

این تداخل سنج از یک تیغه شفاف با دو سطح بازتابنده و یا از دو تیغه شیشه ای نیمه نقره اندود موازی با بازتابندگی بالا ساخته می‌شود که به فاصله چند میلی متر یا چند سانتی متر از هم قرار گرفته‌اند.

از کاربردهای این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مشاهده و بررسی پدیده تداخل در تیغه هوا
  2. مدرج کردن تداخل سنج
  3. اندازه گیری و تعیین طول موج های مجهول و اندازه گیری اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم