محمدهادی  طباطبایی

محمدهادی طباطبایی

مدیر عامل
ایمیل :
haditaba@gmail.com
دپارتمان ها :
تحقیق و توسعه , مدیرعامل , فنی و مهندسی , مسئول دفتر , آموزش , کارپردازی , حسابداری , نرم افزار انگاریوم , روابط عمومی

مدیر عامل