محمدرضا آرشیان

محمدرضا آرشیان

مسئول دپارتمان نرم افزار
سناباد
ایمیل :
m.r.arashiyan@gmail.com
دپارتمان ها :
فنی و مهندسی , آموزش , کارپردازی , تحقیق و توسعه , حسابداری , نرم افزار انگاریوم , مدیرعامل , روابط عمومی , مسئول دفتر , اجرایی
.