دبیرستان امام رضا(ع)

معرفی پروژه

ساعت آفتابی دیواری

این ساعت آفتابی در سال 1394 بر روی دیوار ساختمان نمازخانه دبیرستان امام رضا(ع) واقع در چهارراه خیام مشهد نصب گردید. استقابل دانش آموزان از این ساعت سبب شد تا اتاق نجوم مدرسه ی امام رضا(ع) نیز تشکیل شکل گرفته و دوره های مختلف آموزش نجوم در آن برگزار شود.

نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟