تکمیل پروژه افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پروژه :
تکمیل پروژه افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد
دسته پروژه :
احداث افلاک نما
کارفرما :
تاریخ شروع :
1 آذر 1395 
تاریخ اتمام :
17 بهمن 1395 
وضعیت :
تکمیل پروژه افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد
75%