افلاک نمای کوچک پژوهش سرای ابوریحان بیرونی

عنوان پروژه :
افلاک نمای کوچک پژوهش سرای ابوریحان بیرونی
دسته پروژه :
احداث افلاک نما
کارفرما :
تاریخ شروع :
1 مهر 1395 
تاریخ اتمام :
7 آذر 1395 
وضعیت :
افلاک نمای کوچک پژوهش سرای ابوریحان بیرونی
100%
لنزی به قطر 3.5 متر و با کیفیت HD، بهترین گزینه برای مدارس