افلاک نمای هتل میثاق

عنوان پروژه :
افلاک نمای هتل میثاق
دسته پروژه :
احداث افلاک نما
کارفرما :
هتل میثاق
تاریخ شروع :
3 بهمن 1394 
تاریخ اتمام :
6 اسفند 1394 
وضعیت :
افلاک نمای هتل میثاق
50%
افلاک نمایی دیجیتالی با کیفیت 4k به قطر گنبد 6.5 متر و بی نظیر در نوع خود در کشور