افلاک نمای دهکده شاندیز

عنوان پروژه :
افلاک نمای دهکده شاندیز
دسته پروژه :
احداث افلاک نما
کارفرما :
گنبد مینایی بارثاوا
تاریخ شروع :
20 دي 1393 
تاریخ اتمام :
15 ارديبهشت 1394 
وضعیت :
افلاک نمای دهکده شاندیز
100%
طراحی، مشاوره در ساخت و بهره برداری