محصولات

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر در بهار ۱۳۹6 نموده است:

کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  گذری به آسمان ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم به زبان ساده

گروه مخاطب: 8 تا ۱1 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای پنجشنبه از ساعت ۱7 – ۱5 شروع کارگاه از 31 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: ۶5۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  گذری به آسمان ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم به زبان ساده

گروه مخاطب: 8 تا ۱1 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۵۴۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای پنجشنبه ساعت 19 – 17  شروع کارگاه از 31 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 70۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱2 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:    دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه ساعت ۱۸ – ۱۶ شروع کارگاه از 26 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۹ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: ۷5۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱2 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای سه شنبه ساعت 18 – 16 شروع کارگاه از 29 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۹ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 80۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 63۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: 8                  عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهارشنبه ساعت 19 – ۱7 شروع کارگاه از 30 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام : 90۰۰۰ تومان

کارگاه های کوتاه مدت:

نام دوره/رصد:  عکاسی نجومی (مقدماتی)

هدف آموزشی: آموزش مقدمات عکاسی

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 480 دقیقه

تعداد جلسات :2 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روزهای یکشنبه ساعت 19 – 15 شروع کارگاه از 27 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 50۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  عکاسی نجومی (پیشرفته)

هدف آموزشی: آموزش عکاسی نجومی

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 480 دقیقه

تعداد جلسات :2 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روزهای یکشنبه ساعت 19 – 15 شروع کارگاه از 10 اردیبهشت ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 55۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  عکاسی نجومی (اردو- عملی)

هدف آموزشی: پیاده سازی آموزش های عکاسی نجومی

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 240 دقیقه

تعداد جلسات :1 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روز دوشنبه ساعت 21 – 17 ( 18 اردیبهشت ماه)

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 60000 تومان

نام دوره/رصد:  کار با تلسکوپ (اردو- عملی)

هدف آموزشی: آشنایی با تلسکوپ و کار با آن

گروه مخاطب: ویژه تمام سنین

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 240 دقیقه

تعداد جلسات :1 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روز جمعه ساعت 21 – 17 ( 1 اردیبهشت ماه)

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 45000 تومان

نام دوره/رصد: دوره مهارتی تربیت مدرس نجوم فعال

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نام دوره/رصد:  پرزنتر افلاکنما

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نام دوره/رصد:  آموزش مقدماتی فناوری نانو

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

اردوهای علمی و رصدی:

ü      برنامه بارش شهابی (کنار برج تاریخی رادکان)

2 و 3 اردیبهشت ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ü      برنامه بارش شهابی (کنار برج تاریخی رادکان)

16 و 17 اردیبهشت ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ü      برنامه کویر نوردی و رصد شبانه (کویر سه قلعه)

21 و 22 اردیبهشت ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ü      برنامه سفر به اعماق زمین (شهرستان بجستان)

4 و 5 خرداد ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

  جهت ثبت نام به سایت انجمن نجوم مشهد : www.toossky.ir مراجعه نمایید.

مکان اجرای همه دوره ها: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، مرکز رشد واحدهای فناور، ساختمان شماره ۴ ، واحد ۴۲۱

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره‌های ۰۹۳۶۲۲۸۹۷۵۸ و  ۰۵۱۳۸۷۹۹۴۵۳ (دفتر شرکت انگاره فیزیک و از ساعت ۸ الی ۱۴) تماس حاصل فرمایید.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام پس از واریز مبلغ ثبت نام به شماره حساب 202117381007 شماره کارت: 6362141198511785

نزد بانک آینده به نام شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند.

)خاطرنشان می‌سازد در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت با متقاضیان محترمی است که زودتر فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال کرده باشند(همچنین در صورتی که پیامک یا ایمیل تایید ثبت نام را حداکثر ۴۸ ساعت پس از تکمیل و ارسال فرم دریافت ننمودید، برای پیگیری وضعیت ثبت نام خود با شماره‌های ۰۹۳۶۲۲۸۹۷۵۸ و ۰۵۱۳۸۷۹۹۴۵۳ (دفتر شرکت انگاره فیزیک و از ساعت ۸ الی ۱۴) تماس حاصل فرمایید.

انجمن نجوم مشهد با همکاری انگاره فیزیک توس اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی زیر در زمستان ۱۳۹۵ نموده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 •       نام کارگاه : گذری به آسمان 1

 تعداد جلسات تئوری: 6          عملی: 1                   

روزهای شنبه از ساعت 18 – 16

گروه مخاطب 7 تا 14

شروع کارگاه: از 2 بهمن ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

 توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " گذری به آسمان 1" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در حوزه  آشنایی با نجوم مقدماتی قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در سال تعریف شده است. که بصورت کلی با مفاهیم نجوم و آشنایی با منظومه شمسی و سیارات  و مختصری از خورشید وستارگان در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است. با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: گذری به آسمان 2

تعداد جلسات تئوری: 6     عملی: 1                  

روزهای پنجشنبه ساعت 18 – 16 

گروه مخاطب 7 تا 14

شروع کارگاه: از 2 بهمن ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه "گذری به آسمان 2" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در ادامه گذری به آسمان 1 قرار می گیرد. و بصورت کلی با مرور بر مفاهیم نجوم و پرداختن به مبحث تحول ستارگان  و اجرام عمق آسمان و عناوین مرتبط با هدف این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: آشنایی با ستاره شناسی 1

تعداد جلسات تئوری: 6    عملی: 1                  

روزهای چهارشنبه ساعت 17 – 15

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 2 بهمن ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " آشنایی با ستاره شناسی 1" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که جزء آشنایی با نجوم مقدماتی قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در گروه مخاطب 15 سال به بالا تعریف شده است. که بصورت کلی با مفاهیم نجوم و آشنایی با فواصل نجومی  و مختصری از خورشید وستارگان در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: آشنایی با ستاره شناسی 2

تعداد جلسات تئوری: 6     عملی: 1                 

روزهای دوشنبه ساعت 20 – 18

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 2 بهمن ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " آشنایی با ستاره شناسی 2" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در ادامه ستاره شناسی 1 قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در گروه مخاطب 15 سال به بالا تعریف شده است. که بصورت کلی با مرور بر مفاهیم نجومی و اجرام عمق آسمان و سفرهای فضایی و کهکشان ها و پیدایش جهان و انبساط جهان در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: آشنایی با ستاره شناسی 3

تعداد جلسات تئوری: 8      عملی : 1               

روزهای یکشنبه ساعت 17 – 15:30 و 19 – 17:30

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 2 بهمن ماه

تعداد جلسات در هفته: 2 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " آشنایی با ستاره شناسی 3" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در ادامه ستاره شناسی 2  قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در گروه مخاطب 15 سال به بالا تعریف شده است. که بصورت کلی با مباحث اخترفیزیکی و مدل ساختاری ستارگان و سیستم های مختصات  و مکانیک سماوی و قوانین مرتبط حاکم بر مدارها و... در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 8 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

———————————————————————- 

مهلت ثبت نام : تا سه شنبه 28 دي ماه

زمان شروع کارگاه ها: شنبه 2 بهمن ماه

مكان : دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، مرکز رشد واحدهای فناور، ساختمان شماره 4 ، واحد 421

 

مراحل ثبت نام

1) تماس با مسئولین ثبت نام و اطلاع از شهريه هر کارگاه

2) واریز وجه به شماره حساب 201948233006 يا كارت 6362141198508161 بانک آینده به نام شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس

3) ارسال تصوير فيش،نام ونام خانوادگى، کارگاه ثبت نامی و تلفن تماس به تلگرام: 09362289758  

و یا جهت ثبت نام به سایت انجمن نجوم مشهد : www.toossky.ir مراجعه نمایید.

با توجه به محدود بودن ظرفيت الويت با ثبت نام شدگان اوليه مى باشد

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس

با همکاری انجمن نجوم مشهد

اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی زیر

در پاییز ۱۳۹۵ نموده است:

 

 

 

 

 

 •       نام کارگاه : گذری به آسمان 1

 تعداد جلسات تئوری: 6          عملی: 1                   

روزهای شنبه از ساعت 18 – 16

گروه مخاطب 11 تا 15

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

 توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " گذری به آسمان 1" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در حوزه  آشنایی با نجوم مقدماتی قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در سال تعریف شده است. که بصورت کلی با مفاهیم نجوم و آشنایی با منظومه شمسی و سیارات  و مختصری از خورشید وستارگان در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است. با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: گذری به آسمان 2

تعداد جلسات تئوری: 6     عملی: 1                  

روزهای پنجشنبه ساعت 18 – 16 

گروه مخاطب 11 تا 15

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه "گذری به آسمان 2" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در ادامه گذری به آسمان 1 قرار می گیرد. و بصورت کلی با مرور بر مفاهیم نجوم و پرداختن به مبحث تحول ستارگان  و اجرام عمق آسمان و عناوین مرتبط با هدف این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: آشنایی با ستاره شناسی 1

تعداد جلسات تئوری: 6    عملی: 1                  

روزهای چهارشنبه ساعت 17 – 15

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " آشنایی با ستاره شناسی 1" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که جزء آشنایی با نجوم مقدماتی قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در گروه مخاطب 15 سال به بالا تعریف شده است. که بصورت کلی با مفاهیم نجوم و آشنایی با فواصل نجومی  و مختصری از خورشید وستارگان در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: آشنایی با ستاره شناسی 2

تعداد جلسات تئوری: 6     عملی: 1                 

روزهای دوشنبه ساعت 20 – 18

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " آشنایی با ستاره شناسی 2" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در ادامه ستاره شناسی 1 قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در گروه مخاطب 15 سال به بالا تعریف شده است. که بصورت کلی با مرور بر مفاهیم نجومی و اجرام عمق آسمان و سفرهای فضایی و کهکشان ها و پیدایش جهان و انبساط جهان در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 6 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: آشنایی با ستاره شناسی 3

تعداد جلسات تئوری: 8      عملی : 1               

روزهای یکشنبه ساعت 17 – 15:30 و 19 – 17:30

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 2 جلسه

توضیحات:

طراحی آموزشی این کارگاه " آشنایی با ستاره شناسی 3" برای علاقمندان به نجوم  تهیه شده است که در ادامه ستاره شناسی 2  قرار می گیرد. که برای علاقمندان به نجوم در گروه مخاطب 15 سال به بالا تعریف شده است. که بصورت کلی با مباحث اخترفیزیکی و مدل ساختاری ستارگان و سیستم های مختصات  و مکانیک سماوی و قوانین مرتبط حاکم بر مدارها و... در این کارگاه آموزشی گنجانده شده است.

با تعداد جلسات 8 جلسه تئوری و هر جلسه با بازه زمانی  90 دقیقه  ایی با مدرس آموزش دیده و مورد تایید شرکت برای این گروه مخاطب و این  محتوای آموزشی تدارک دیده شده است تا در نهایت با توکل بر خدا و همکاری های  مربوطه با کیفیت برگزار شود. 

 

 •       نام کارگاه: کارگاه کار با تلسکوپ

تعداد جلسات تئوری: 2        عملی: 2   

روزهای چهارشنبه ساعت 19 – 17

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

این کارگاه برای افزایش اطلاعات و مهارت های آشنایی با برخی از تلسکوپ ها و نحوه کار با آنها برای سنین 15 سال به بالا برگزار می گردد.

 

 •       نام کارگاه: کارگاه عکاسی نجومی 

تعداد جلسات تئوری: 6          عملی: 1          

روزهای سه شنبه ساعت 18 – 16

گروه مخاطب: 15 سال به بالا

شروع کارگاه: از 22 آبان ماه

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

توضیحات:

این کارگاه برای افزایش اطلاعات و مهارت های آشنایی با فنون عکاسی و نحوه ی عکس برداری نجومی با آنها برای سنین 15 سال به بالا برگزار می گردد.

———————————————————————-

مکان برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد، ورودی شرقی، مرکز رشد واحدهای فناور، ساختمان شماره ۴، واحد ۴۲۱

شماره تماس: 05138799453 - 09362289758

جهت ثبت نام به سایت انجمن نجوم مشهد : www.toossky.ir مراجعه نمایید. 

اطلاعیه شماره یک

در راستای  نیاز افلاک نماهای درحال ساخت و ساخته شده در مشهد به جذب اپراتور متخصص و با هدف افزایش مهارت­های منجمین برای کار در فضای افلاک نما، بخش آموزش به دنبال برگزاری کارگاهی با عنوان آموزش اپراتور افلاک نما می باشد.

تمامی علاقه مندان گروه سنی 18 سال به بالا می توانند در این دوره ثبت نام به عمل آورند. پیش نیاز مربوطه گذراندن حداقل دوره نجوم مقدماتی و داشتن گواهی و نمره این دوره از انجمن نجوم مشهد می باشد. (دوستانی که تاکنون در این امتحان شرکت نکرده اند می توانند حداکثر تا پایان دوره نمره دوره نجوم مقدماتی را ارائه دهند.)

مهلت ثبت نام تا 30 بهمن ماه 1394 می باشد و شروع  دوره به مدت دو ماه  از 5 اسفند ماه 1394 خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تعطیلات پایان سال و تعطیلات عید نوروز بخشی از جلسات در بهار 95 برگزار خواهد شد.کلاس ها روزهای چهار شنبه هر هفته ساعت 14-16 در مرکز رشد واحدهای فناور شماره 4 برگزار می گردد.

هزینه دوره 135 هزار تومان است. علاقه مندان مبلغ ثبت نام را به شماره کارت  6104337877488773  بانک ملت به نام زهرا علیزاده یزدی  واریز نمایند و شماره رهگیری واریز را به همراه اطلاعات فردی خود که شامل ( نام-نام خانوادگی-میزان تحصیلات-رشته تحصیلی-سال تولد -کد ملی - شماره تماس ثابت و همراه و نحوه آشنایی با کارگاه  ) می باشد را به ایمیل edu@engarehphysics.com  با عنوان ثبت نام کارگاه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است افرادی که حداکثر بعد از 48 ساعت از ارسال ایمیل ثبت نام، ایمیل تائید را دریافت نکرده اند با شماره تماسی که در انتها آمده است تماس حاصل نمایند.

***ظرفیت پذیرش محدود می باشد و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند. (حداکثر ظرفیت 12نفر می باشد.)

شایان ذکر است افرادی که دوره را به پایان رسانده و  آزمون و مصاحبه شفاهی انتهای دوره را با موفقیت بگذرانند گواهی اتمام دوره اعطا می شود و برحسب نمره پایانی به عنوان اپراتور متخصص به مسئولین افلاک نماها معرفی می شوند.

 

شماره تماس: 09154523488  زهرا علیزاده یزدی

(پاسخگویی صرفا در ساعات اداری خواهد بود و در صورت عدم پاسخگویی سوال خود را پیامک کنید.)

 

 

اطلاعیه شماره دو:

بنابر درخواست برخی از دوستان مهلت ثبت نام در کارگاه به مدت یک هفته تمدید شد. از این رو آخرین مهلت ثبت نام 7 اسفند ماه 1394 خواهد بود و اولین جلسه کارگاه  چهارشنبه 12 اسفند ماه ساعت 14 الی 16 در مرکز رشد فناوری های شماره 4 دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

 

برای دانش آموزانی که علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر به دنبال درک بهتری هستند کارگاه های یک یا دو روزه آشنایی با گرایش ­های مختلف فیزیک یا بین رشته ­ای مرتبط با فیزیک ارائه خواهیم کرد تا اولین ارتباط دانش آموزان با فضای دانشگاهی شکل بگیرد و همچنین کمکی باشیم تا دانش آموزان زمینه های مورد علاقه خود را بیابند. کارگاه­ هایی که در این طرح در دستور کار خود داریم عبارتند از:

 

 

 

 

 •     کارگاه تاریخ علم
 •     کارگاه های نجومی با عناوین زیر:
 1. ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی
 2. ابزارآلات قدیمی و آشتی با هندسه
 3. چگونه اجرام آسمانی را رصد کنیم؟(کار با تلسکوپ)
 4. اجرام عمق آسمان
 5. ماه
 6. خورشید و ستارگان
 •     مثل یک مهندس باشیم:
 1. ساخت و کار با قرقره مرکب
 2. ساخت و کار با کولرهای آبی
 3. بازی با چرخ دنده ها و کار با موتور الکتریکی
 •     آشنایی با آشکارسازها و شتابدهنده های LHC
 •     آشنایی با ذرات تشکیل دهنده عالم هستی
 •     آشنایی با مفاهیم پایه فیزیک هسته ای
 •     آشنایی با علم نانو و کاربردهای آن در زندگی روزمره

اطلاعیه شماره یک

 

در راستای  نیاز انگاره به جذب مدرسین نجوم و با هدف افزایش مهارت­های منجمین برای تدریس به گروه سنی کودک و نوجوان، بخش آموزش به دنبال برگزاری کارگاهی با عنوان تربیت مدرس نجوم می باشد.

تمامی علاقه مندان گروه سنی 18 سال به بالا می توانند در این دوره ثبت نام به عمل آورند. پیش نیاز مربوطه گذراندن حداقل دوره نجوم مقدماتی و داشتن گواهی و نمره این دوره از انجمن نجوم مشهد می باشد. (دوستانی که تاکنون در این امتحان شرکت نکرده اند می توانند حداکثر تا پایان دی ماه نمره دوره نجوم مقدماتی را ارائه دهند.)

مهلت ثبت نام تا 10 دی ماه 1394 می باشد و شروع  دوره به مدت یک ماه و نیم  از 16 دی ماه 1394 خواهد بود. کلاس ها روزهای چهار شنبه هر هفته ساعت 12-14 در مرکز رشد واحدهای فناور شماره 4 برگزار می گردد.

هزینه دوره 80 هزار تومان است. علاقه مندان مبلغ ثبت نام را به شماره کارت  6104337877488773  بانک ملت به نام زهرا علیزاده یزدی  واریز نمایند و شماره رهگیری واریز را به همراه اطلاعات فردی خود که شامل ( نام-نام خانوادگی-میزان تحصیلات-رشته تحصیلی-سال تولد -کد ملی - شماره تماس ثابت و همراه و نحوه آشنایی با کارگاه  ) می باشد را به ایمیل edu@engarehphysics.com  با عنوان ثبت نام کارگاه ارسال نمایند.

***ظرفیت پذیرش محدود می باشد و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند.

شایان ذکر است افرادی که دوره را به پایان رسانده و  آزمون و مصاحبه شفاهی انتهای دوره را با موفقیت بگذرانند گواهی اتمام دوره اعطا می شود و برحسب نمره پایانی به عنوان مدرسین درجه اول تا سوم انگاره برگزیده خواهند شد.

 

شماره تماس: 09154523488  زهرا علیزاده یزدی

(پاسخگویی صرفا در ساعات اداری خواهد بود و در صورت عدم پاسخگویی سوال خود را پیامک کنید.)

 

 

اطلاعیه شماره دو:

نظر به اینکه پیشنیاز شرکت در دوره تربیت مدرس نجومٰ ارائه نمره آزمون نجوم مقدماتی از انجمن نجوم مشهد می باشد؛ یکشنبه 13 دی ماه 1394 این آزمون توسط انجمن برای دوستان علاقه مند برگزار خواهد شد.

 


لینک اطلاعیه آزمون: http://www.toossky.ir/?p=5754#more-5754

 

 

اطلاعیه شماره سه:

نظر به درخواست علاقه مندان برای ثبت نام دوره تربیت مدرس، مهلت ثبت نام تا پایان روز یکشنبه 13 دی ماه تمدید شد.

شایان ذکر است دوستانی که پرداخت هزینه داشته و در دوره ثبت نام کرده و پیامک تائید ثبت نام دریافت نکرده اند؛ در اولین فرصت با شماره تماس 09154523488 تماس حاصل نمایند.

 

 

اطلاعیه شماره چهار:

 

دوستانی که در کارگاه فوق ثبت نام خود را تکمیل کرده اند، 4شنبه 16 دی ماه 1394 ساعت 11:45 در دفتر شرکت انگاره فیزیک توس واقع در مرکز رشد فناوری های شماره 4 دانشگاه فردوسی مشهد (جنب درب شرقی ) حضور بهم رسانند.

 

اولین جلسه راس ساعت 12 در مرکز رشد شماره 4 برگزار خواهد شد.