دوره های آموزشی نجوم و برنامه های رصدی بهار 1396

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر در بهار ۱۳۹6 نموده است:

کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  گذری به آسمان ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم به زبان ساده

گروه مخاطب: 8 تا ۱1 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای پنجشنبه از ساعت ۱7 – ۱5 شروع کارگاه از 31 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: ۶5۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  گذری به آسمان ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم به زبان ساده

گروه مخاطب: 8 تا ۱1 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۵۴۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای پنجشنبه ساعت 19 – 17  شروع کارگاه از 31 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 70۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱2 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:    دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه ساعت ۱۸ – ۱۶ شروع کارگاه از 26 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۹ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: ۷5۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱2 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                     عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای سه شنبه ساعت 18 – 16 شروع کارگاه از 29 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۹ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 80۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 63۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: 8                  عملی: ۱                  مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهارشنبه ساعت 19 – ۱7 شروع کارگاه از 30 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام : 90۰۰۰ تومان

کارگاه های کوتاه مدت:

نام دوره/رصد:  عکاسی نجومی (مقدماتی)

هدف آموزشی: آموزش مقدمات عکاسی

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 480 دقیقه

تعداد جلسات :2 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روزهای یکشنبه ساعت 19 – 15 شروع کارگاه از 27 فروردین ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 50۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  عکاسی نجومی (پیشرفته)

هدف آموزشی: آموزش عکاسی نجومی

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 480 دقیقه

تعداد جلسات :2 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روزهای یکشنبه ساعت 19 – 15 شروع کارگاه از 10 اردیبهشت ماه

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 55۰۰۰ تومان

نام دوره/رصد:  عکاسی نجومی (اردو- عملی)

هدف آموزشی: پیاده سازی آموزش های عکاسی نجومی

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 240 دقیقه

تعداد جلسات :1 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روز دوشنبه ساعت 21 – 17 ( 18 اردیبهشت ماه)

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 60000 تومان

نام دوره/رصد:  کار با تلسکوپ (اردو- عملی)

هدف آموزشی: آشنایی با تلسکوپ و کار با آن

گروه مخاطب: ویژه تمام سنین

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 240 دقیقه

تعداد جلسات :1 جلسه           مدت زمان هر جلسه: 240 دقیقه

روز جمعه ساعت 21 – 17 ( 1 اردیبهشت ماه)

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره/رصد: ۱۰ الی ۱۵

مبلغ ثبت نام: 45000 تومان

نام دوره/رصد: دوره مهارتی تربیت مدرس نجوم فعال

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نام دوره/رصد:  پرزنتر افلاکنما

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نام دوره/رصد:  آموزش مقدماتی فناوری نانو

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

اردوهای علمی و رصدی:

ü      برنامه بارش شهابی (کنار برج تاریخی رادکان)

2 و 3 اردیبهشت ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ü      برنامه بارش شهابی (کنار برج تاریخی رادکان)

16 و 17 اردیبهشت ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ü      برنامه کویر نوردی و رصد شبانه (کویر سه قلعه)

21 و 22 اردیبهشت ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ü      برنامه سفر به اعماق زمین (شهرستان بجستان)

4 و 5 خرداد ماه

به زودی اطلاعیه ها و فرم ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

  جهت ثبت نام به سایت انجمن نجوم مشهد : www.toossky.ir مراجعه نمایید.

مکان اجرای همه دوره ها: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، مرکز رشد واحدهای فناور، ساختمان شماره ۴ ، واحد ۴۲۱

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره‌های ۰۹۳۶۲۲۸۹۷۵۸ و  ۰۵۱۳۸۷۹۹۴۵۳ (دفتر شرکت انگاره فیزیک و از ساعت ۸ الی ۱۴) تماس حاصل فرمایید.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام پس از واریز مبلغ ثبت نام به شماره حساب 202117381007 شماره کارت: 6362141198511785

نزد بانک آینده به نام شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند.

)خاطرنشان می‌سازد در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت با متقاضیان محترمی است که زودتر فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال کرده باشند(همچنین در صورتی که پیامک یا ایمیل تایید ثبت نام را حداکثر ۴۸ ساعت پس از تکمیل و ارسال فرم دریافت ننمودید، برای پیگیری وضعیت ثبت نام خود با شماره‌های ۰۹۳۶۲۲۸۹۷۵۸ و ۰۵۱۳۸۷۹۹۴۵۳ (دفتر شرکت انگاره فیزیک و از ساعت ۸ الی ۱۴) تماس حاصل فرمایید.

گالری

CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2019-03-19 18:13:00"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2019-03-19 18:13:00"}}