محصولات

همیشه دیدن رد ذرات باردار نظیر الکترون از درون یک گاز می تواند دیدنی باشد. اتاقک ابر ویلسون، نمایشگاه کوچک فیزیک هسته ای است که امکان مشاهده رد گذر ذرات باردار را میسر می نماید.

این محصول سفارشی بوده و ابعاد ساخت آن متغیر و مبتنی بر نیاز مشتری می باشد.

برخی مواقع، پژوهشگران، رصدگران یا صنعت گران، نیاز دارند که فقط طول موج مشخصی از یک منبع نور را دریافت نموده و باقی را فیلتر نمایند. ما در انگاره امکان ساخت فیلترهای اپتیکی در تمامی رنج مرئی را داریم.

لامپ طیفی

در دسته ی

انگاره توانایی ساخت لامپ های طیفی آرگون، نئون، جیوه، هیدروژن و هلیوم را دارد. عمر این لامپ ها مناسب بوده و کاملا بومی گردیده اند.