لامپ طیفی

انگاره توانایی ساخت لامپ های طیفی آرگون، نئون، جیوه، هیدروژن و هلیوم را دارد. عمر این لامپ ها مناسب بوده و کاملا بومی گردیده اند.

گالری