ساعت آفتابی کوچک

ساعتهای آفتابی در مدل ها و طراحی های مختلف می باشند و وابسته به کاربری و محل نصب می توان نوع و شکل خاصی برای آن ارائه داد ( برای هر مکان با عرض جغرافیایی خاص باید ساعتی متناسب با آن مکان ترسیم شود.)

قیمت : تماس گرفته شود.

گالری