دستگاه لایه نشانی به روش غوطه وری (Dip-Coating)

لایه نشانی فلزاتی نظیر آلومینیوم بر روی بسترهای مختلف، یکی از پرکاربردترین امور در دنیای امروز است، از لایه نشانی اسباب بازی تا لایه نشانی آینه های تلسکوپ های پیشرفته و بزرگ دنیا، که بر پایه دانش فیزیک حالت جامد بنا گردیده است. لایه نشانی روش های مختلفی دارد که یکی از آنها لایه نشانی به روش غوطه وری می باشد. دستگاه لایه نشانی انگاره مبتنی بر این روش بوده و تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط کارشناسان این شرکت صورت گرفته است.این دستگاه قابلیت دریافت برنامه ی کامل اجرا بوده و کاربری بسیار آسانی دارد.