اتاقک ابر ویلسون

همیشه دیدن رد ذرات باردار نظیر الکترون از درون یک گاز می تواند دیدنی باشد. اتاقک ابر ویلسون، نمایشگاه کوچک فیزیک هسته ای است که امکان مشاهده رد گذر ذرات باردار را میسر می نماید.

این محصول سفارشی بوده و ابعاد ساخت آن متغیر و مبتنی بر نیاز مشتری می باشد.