محصولات

انگاره فیزیک توس سالها در راستای تولید محصولات آزمایشگاهی فعالیت های مهمی را انجام داده است. بومی سازی فناوری تولید لامپ های طیفی و گرفتن مجوز دانش بنیان برای آن حاصل این تلاش هاست.

تولید محصولاتی همچون Dip Coater و Z-Scan و همکاری این شرکت با دانشگاه هایی نظیر دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه زنجان و فرهنگسراهایی از اقصی نقاط ایران بیانگر کیفیت و پشتیبانی این شرکت از محصولات تولید شده است.