محصولات

انگاریوم 3 یک نرم افزار پروژکشن مپینگ مخصوص آسمان نماست که قادر خواهد بود تا با پشتیبانی از 6 پروژکتور تصاویر تخت را به تصاویر کروی شکل تبدیل و بر روی پروژکتور ها تقسیم نماید.