آموزش

در انگاره هیچگاه آموزش فراموش نمی شود:

  • محتوای افلاک نما و تصویرسازی کروی

ما برآنیم که در صورت آمادگی گروه های انیمیشن ساز، به آن ها روش ساخت محتوای افلاک نما و تصویرسازی کروی را آموزش دهیم.

  • ترویج و گسترش دانش

از بزرگترین دغدغه های تیم انگاره کمک به تمامی تلاشگران حوزه ی ترویج و گسترش دانش است. متخصصین انگاره از مدعیان و مجربین این عرصه اند. کمک به توسعه فیزیک و نجوم از طریق آموزش به مردم از افتخارات ماست.

 

تمامی پرسنل و اعضای خانواده انگاره از فارغ التحصیلان دوره های عالی از بهترین دانشگاه های کشورند. ما قادر به برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی در شاخه های فیزیک و نجوم برای دانشجویان و دانش ۀموزان می باشیم. مدرسین به نام و حرفه ای این عرصه را از طریق ما جستجو نمایید.