الهه آرشیان

الهه آرشیان

مسوول واحد تحقیق و توسعه
ایمیل :
elahear@gmail.com
دپارتمان ها :
هیات مدیره , فنی و مهندسی , مسئول دفتر , آموزش , تحقیق و توسعه , حسابداری , نرم افزار انگاریوم , کارپردازی