تجاری سازی

یکی از بزرگترین مشکلات اغلب پژوهشگران و مخترعین، به فروش رساندن محصولات طراحی و یا ساخته شده توسط ایشان می باشد. مهم ترین مشکل این عزیزان، عدم آگاهی از روش ها و نیازهای لازم جهت رساندن محصول به مرحله ی فروش است. کارشناسان ما آماده همکاری جهت بررسی، ایجاد تغییر لازم، تجهیز و تکمیل اینگونه محصولات با هدف فروش و رسیدن به مرحله تجاری می باشند. با ما می توانید از قابلیت ها و کاستی های محصولات فناورانه خود جهت فروش، آگاه شده و در صورت لزوم آن ها را اصلاح نمایید.