در تاریخ 1394/07/11 کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان پس از بررسی های لازم، دانش بنیان شدن شرکت انگاره فیزیک توس را تأیید نمودند.

صبح امروز پنجشنبه 9 مهرماه 1394، سرکارخانم مهندس آژیر معاون محترم برنامه ریزی و سرمایه گزاری و جناب آقای مهندس افشین رئیس محترم اداره آموزش و پژوهش فناوری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی به همراه مدیرعامل محترم صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی جناب آقای مهندس مروی از پروژه ی افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد بازدید به عمل آوردند.

صبح امروز پنجشنبه 9 مهرماه 1394، جناب آقای مهندس سید حسین موسوی مدیریت محترم مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد از پروژه ی افلاکنمای دانشگاه بازدید به عمل آوردند.