دكتر شهرام عباسی به عنوان يكی از محققان سرآمد و برتر كشور برگزيده شد

دکتر شهرام عباسی عضو هیئت علمی گروه فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک به عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد.

به گزارش "وبگاه علوم دانشگاه فردوسی مشهد" ایشان عضو وابسته مرکز بین المللی فیزیک نظری (ایتالیا-تریست) بوده و از سال 1386 تاکنون به عنوان پژوهشگر مقیم با پژوهشکده نجوم در پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) همکاری دارد. انتخاب ایشان در راستای برنامه دستیابی به مرجعیت علمی جهانی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرفته است. این برنامه با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

"شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس" این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت برایشان دارد.

منبع: وبگاه علوم دانشگاه فردوسی مشهد